۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

ميزخدمت

مفید برای اساتید دانشجویان و کارکنان
نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

 
برگزاری کرسی علمی
 
http://idea.ui.ac.ir
نظریه پردازان می توانند با مراجعه به سایت نظریه پردازی، نقد و مناظره
در سربرگ « فرم ها» با تکمیل و ارسال فرم رزومه و طرحنامه به
همراه کتاب یا مقاله خود برای کارشناس نظریه پردازی دانشکده،
درخواست برگزاری کرسی علمی بدهند.

 

سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی

37932768
برگزاری کرسی ترویجی

http://idea.ui.ac.ir

نظریه پردازان می توانند با مراجعه به سایت نظریه پردازی، نقد و مناظره
در سربرگ « فرم ها» با تکمیل و ارسال فرم رزومه و طرحنامه به
همراه کتاب یا مقاله خود برای کارشناس نظریه پردازی دانشکده،
درخواست برگزاری کرسی ترویجی بدهند.

سرکار خانم آسیه رحیم سلمانی

37932768


 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/29
تعداد بازدید:
3504
Powered by DorsaPortal