۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد
درباره مرکز

مرکز نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان

 کرسی‌ مسندی است علمی متشکل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تایید شورای علمی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی فعالیت می کنند. اجلاسیه کرسی‌ها مجامعی آکادمیک به شمار می‌روند که یک محقق می‌تواند از طریق آنها رأسا و یا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقیقی مربوط، نتیجه تلاش علمی خود را ارائه دهد و از نقدها و داوری‌های متخصصان عالی و نیز سایر مزایای درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاری اجلاسیه کرسی ها راهکاری مناسب برای ارزیابی تلاش های علمی و تشخیص ارزش و اعتبار حاصل از این تحقیقات بوده و صرفاً به ارائه نظریه محدود نمی‌شود، بلکه عرضه انواع و سطوح مختلف نوآوری، نقد و مناظره علمی را مورد توجه قرار می‌دهد...

جستجو
اعضای مرکز و کمیته ها
خدمات و عضویت
انواع کرسی ها
دانشجویی فرهنگی
نشریه ها
سامانه ها
پیوندها
Powered by DorsaPortal