۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
درباره مرکز

مركز نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان

 كرسي‌ مسندي است علمي متشكل از صاحبنظران و متخصصان طراز اول يك حوزه تخصصي كه با تاييد شوراي علمي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي فعاليت مي كنند. اجلاسيه كرسي‌ها مجامعي آكادميك به شمار مي‌روند كه يك محقق مي‌تواند از طريق آنها رأسا و يا با وساطت دانشگاه و موسسه تحقيقي مربوط، نتيجه تلاش علمي خود را ارائه دهد و از نقدها و داوري‌هاي متخصصان عالي و نيز ساير مزاياي درنظر گرفته شده بهره برد. برگزاري اجلاسيه كرسي ها راهكاري مناسب براي ارزيابي تلاش هاي علمي و تشخيص ارزش و اعتبار حاصل از اين تحقيقات بوده و صرفاً به ارائه نظريه محدود نمي‌شود، بلكه عرضه انواع و سطوح مختلف نوآوري، نقد و مناظره علمي را مورد توجه قرار مي‌دهد...

اخبار
جستجو
اعضای مرکز و کمیته ها
خدمات و عضویت
انواع کرسی ها
دانشجویی فرهنگی
نشریه ها
سامانه ها
پیوندها
Powered by DorsaPortal